İstek Okulları 6.Sınıf Bursluluk Sınavı 2018

0

İstek Okulları giriş sınavı tarihi 18 Şubat olarak belirlendi. 4, 5, 6 ve 7. sınıfların sınava girebileceği belirtilmiştir. Sınava kayıt olmak isteyen velilerin okul kampüslerine gitmesi gerekmetedir.

 • Okullarımızda, önceden belirlenmiş olan indirimlerin haricinde; Yönetim Kurulu’na yapılacak başvurulara istinaden kademeli burslar verilmektedir.
 • Bu burslar ders ya da sınavlardaki başarıları veya bilim, kültür, sanat, spor ve benzeri alanlardaki başarılarından veya maddi imkânsızlıklarından dolayı öğrencilere kurum tarafından yapılacak değerlendirme sonucunda, karşılıksız olarak verilebilir.
 • Bu burslar için başvurular okullarca alınacaktır. Başvurular, Kurumca düzenlenmiş “Başvuru Formu” ve beraberinde teslim edilecek evraklar aracılığıyla yapılır. Başvuru Formu ile beraber, beyan edilen gerekçe doğrultusunda hazırlanan evraklar da teslim edilecektir.
 • Okulların burs kontenjanları önceden belirlenmiştir. Burs kontenjanları belirlenirken, okulun gelir-gider bütçesi ile okulun bulunduğu sosyal çevre koşulları da göz önüne alınır.
 • Aksi belirtilmedikçe burslar bir yıllıktır.
 • Bir yıl burs veya sosyal yardım almak öğrenciye diğer yıllarda da burs veya sosyal yardım alma hakkını kazandırmaz. Durum, Yönetim Kurulu’nun görevlendirdiği Burs Komisyonu’nca her yıl değerlendirilir.

 

Başvuruların değerlendirmesi esnasında göz önünde bulundurulacak kriterler şunlardır:

 • Yılın bütçe miktarı,
 • Temin edilebilen diğer mali kaynaklar,
 • Burs verilecek öğrenci sayısı,
 • Müracaat edenlerin aldıkları puanlar.

Yapılan başvurular değerlendirildikten sonra; sonuçlar başvuru yapılan okullara bildirilir.

Öğrencilerin bursları aşağıdaki durumlarda kesilir:

 • Öğrencinin disiplin puanının kırılması,
 • Öğrencinin sınıfta kalması,

Burs verilmesine esas teşkil eden belgelerle ilgili yanlış ya da yanıltıcı beyanda bulunulması, dosyada bulunan son bilgiye aykırı olarak, burstan faydalanmamayı gerektirecek şekilde değişik bir durum tespit edilip belgelendirilmesi, hallerinde öğrencinin burs yardımları kesilir. Ayrıca taahhütnamelerde yer alan durumlar saklıdır. Bu konuda yükümlülük Genel Müdürlük’te olup, Yönetim Kurulu’na bilgi sunulur.

Kurumun müteakip yıldaki imkanlarında meydana gelen olumsuz değişiklikler nedeniyle zorunlu olarak kısıtlama sonucu bazı burslar kesilebilir veya oranlarında düşüşe gidilebilir.

Anaokullarımıza 2013-2014-2015 doğumlu öğrenciler ön değerlendirme ile;

İSTEK Okulları bünyesinde bulunan anaokulları ve ilkokulların 1, 2, 3 ve 4. sınıflarına ön görüşme ile;

Ortaokullarımızın 5, 6, 7 ve 8. Sınıflarına İSTEK Giriş Sınavı ile;

Anadolu Liselerimizin hazırlık sınıflarına MEB LGS puanı ile, ara sınıflarına ön görüşme sonrası yapılacak İSTEK Giriş Sınavı ile;

Fen Liselerimize MEB LGS puanı ile öğrenci alınır.

Sınav Tarihi: 18 Şubat 2018

Detaylı Bilgi: http://formlar.istek.k12.tr/kayit/

Not: Bu sayfada yazan bilgilerde hata olabilir. Lütfen daha detaylı ve güncel bilgiler için ilgili linke tıklayınız.

Share.

About Author